KapitalIndeks

Jan Haudemann-AndersenDen profilerte investoren kan se tilbake på et meget innbringende år. Gjennom sine investeringsselskaper Datum, Datum Invest og Trojan har Haudemann-Andersen majoriteten av sin formue investert i børsnoterte selskaper. Pr. dags dato er hans største posisjoner på børs i infrastrukturselskapet NRC Group og teknologiselskapet Techstep, men det er i investeringene i de unoterte selskapene Haudemann-Andersen har tjent de virkelig gode pengene i år. Særlig er det en ti prosents eierandel i børsraketten Kahoot!, samt ca. syv prosent i farmasiselskapet Vaccibody, som har vært den største driveren for verdiøkningen i år.

Sist oppdatert: 20. september 2018

2,10 mrd
Nettoformue 2018
1,80 mrd
Nettoformue 2017
+17%
Endring i formue
1958
Født
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Datum
Trojan

Jan Haudemann-Andersen