KapitalIndeks

Jan Bernhard KolbergKolberg-familien bygde seg opp en formue på import av bilmerkene Mazda og Hyundai. Etter å ha forlatt bilbransjen for over ti år siden ligger det vesentligste av verdiene nå i eiendom og finansielle aktiva. Blant annet sitter de på en mengde ferdigregulerte tomter på Ensjø, der de har store planer fremover. Formuen forvaltes gjennom selskapet Kolberg Motors der Jan Bernhard Kolberg sitter på 50 prosent av aksjene, mens Tom og sønnene Thomas og Kristian sitter på den resterende halvparten.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,30 mrd
Nettoformue 2018
1,05 mrd
Nettoformue 2017
+24%
Endring i formue
1942
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Kolberg Motors

Jan Bernhard Kolberg