KapitalIndeks

Jan Åge Sætre HansenSist oppdatert: 14. june 2018

1957
Født
Adm.dir. og styreleder i Exxonmobil Exploration And Production Norway AS
Stilling

Jan Åge Sætre Hansen