KapitalIndeks

Iwan Eide KnudsenBrødreparet fra Bergen har det siste året nytt godt av oppgangen i tørrlastmarkedet. De to eier hver sin halvpart av holdingselskapet West Coast Invest, som igjen har tre ben å stå på. Spar Shipping har en flåte på 24 bulkcarriere på mellom 53.000 og 64.000 dødvekttonn, og selskapet bedret resultatet i fjor med nesten 300 millioner kroner. På toppen av dette har Spar Shipping en rettskraftig dom der et kinesisk selskap er dømt til å betale bergenserne drøyt 200 millioner kroner. Eiendom er det andre benet i porteføljen, og omfatter nå nærmere et trettitalls selskaper. Kjeden Spar Kjøp er det tredje, og også det svakeste benet.

Sist oppdatert: 20. september 2018

4,30 mrd
Nettoformue 2018
3,90 mrd
Nettoformue 2017
+10%
Endring i formue
1964
Født
Shipping
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

West Coast Invest

Iwan Eide Knudsen