KapitalIndeks

Ivar Erik TollefsenEiendomsimperiet til askerbøringen Tollefsen fortsetter å ekspandere i høy hastighet. Gjennom selskapene Fredensborg og Heimstaden kontrollerer Tollefsen nå leiligheter og næringseiendom med en markedsverdi på nærmere 70 milliarder kroner. De siste årenes ekspansjon er muliggjort av at Sveriges største pensjonskasse, Alecta, har kommet inn på eiersiden i Heimstaden. Den tidligere DJ-en fortsetter å kjøpe eiendom i alle tre Skandinaviske land, men nytt av året er at han har gjort sin første investering i Berlin. En svak svensk krone har holdt igjen noe på veksten, men formuen øker likevel med over en milliard.

Sist oppdatert: 20. september 2018

20 mrd
Nettoformue 2018
18 mrd
Nettoformue 2017
+8%
Endring i formue
1961
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Estatia Resort Holding
Fredensborg AS
Storsand Utvikling
Møllerveien 1 AS

Ivar Erik Tollefsen