KapitalIndeks

Ingvil Smines Tybring-Gjedde

Tybring-Gjedde er statssekretær i tungt departement. Hun har tidligere jobbet i Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge. Statssekretæren er gift med en av regjeringens sterkeste “interne” kritikere, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde. Parets felles datter er politisk rådgiver i regjeringen, men tilhører Høyre.

Utdannet cand.jur. fra Universitetet i Oslo fra 2006
Utdannelse
1965
Født
Statssekretær i Olje- og energidepartementet (FrP)
Stilling
Politikk
Bransje

Ingvil Smines Tybring-Gjedde