KapitalIndeks

Ida Hjort Kraby

Hjort Kraby sitter i ledergruppen til Regjeringsadvokaten, hvor hun har vært siden 1993. Hun fullførte juridisk embedseksamen i 1988, og har tidligere vært konsulent og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, og som dommerfullmektig ved Lofoten sorenskriverembede.

Sist oppdatert: 15. may 2019

Jurist
Utdannelse
1960
Født
Advokat for Regjeringsadvokaten
Stilling
Jus
Bransje

Ida Hjort Kraby