KapitalIndeks

Hilde Indreberg

Hun flyttet 50 meter lenger ned i Akersgaten da hun i 2007 kom til Høyeste-rett. Da hadde Indreberg syv år bak seg som avdelingsdirektør i Justisdepartementets lovavdeling. Hun har særlig kompetanse innen internasjonale menneskerettigheter og har i en årrekke representert Norge i Europarådets styringskomité for menneskerettsspørsmål (CDDH).

Sist oppdatert: 15. may 2019

Jurist
Utdannelse
1957
Født
Høyesterettsdommer
Stilling
Jus
Bransje

Hilde Indreberg