KapitalIndeks

Herman Friele Jr.Etter salget av kaffehuset Friele har Herman Friele hovedsakelig investert i eiendom i Bergen og kjøpt ulike investeringsfond. Han er blant annet største aksjoner i 7 Fjell Bryggeri som produserer kvalitetsøl i Bergen. Han var ordfører i Bergen fra 2003 til 2007, og er et kjent fjes blant folket. Hans bror Berent Friele har også vært involvert i eiendom og verdipapirer de siste årene gjennom selskapet Friele Holding. Selskapet har måttet gjøre en nedskriving på ca. 200 millioner, hvilket senker formuen i år.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,20 mrd
Nettoformue 2018
1,40 mrd
Nettoformue 2017
-14%
Endring i formue
1943
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Kaffehuset Friele
Friele Capital

Herman Friele Jr.