KapitalIndeks

Herman Friele jr.Eiendom i hjembyen har vært den eksentriske bergenserens foretrukne aktivaklasse etter salget av kaffehuset Friele. Herman Friele og kona Renate Hjortland kjøpte nylig leilighet for 32 millioner kroner i C. Sundts gate i vestlandshovedstaden. Gjennom Friele Foods har kaffearvingen fortsatt eierinteresser i dagligvarehandelen med blant annet bryggeriet 7 Fjell. Broren til den tidligere ordføreren, Berent Friele, har også vært aktiv på finans- og eiendomssiden gjennom selskapet Friele Holding. Familien Friele har røtter i handelsnæringen i Bergen helt tilbake til år 1799, da eventyret startet.

Sist oppdatert: 26. september 2019

1,30 mrd
Nettoformue 2019
1,20 mrd
Nettoformue 2018
+8%
Endring i formue
1943
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Kaffehuset Friele
Friele Capital

Herman Friele jr.