KapitalIndeks

Helge Gåsø

Eier av Gåsø Næringsutvikling AS og Frøy Sjøtransport AS. Helge Gåsø har lang erfaring med oppbygging, drift og utvikling av oppdrettsvirksomhet. Han var med å bygge opp Frøya Fiskeindustri AS, senere Hydro Seafood AS og Midnor Havbruk AS. Han er bosatt i Hamarvik på Frøya.

Frøyværingen Helge Gåsø har vært en sentral skikkelse i oppdrettsindustrien i Midt-Norge siden 1980-tallet. Han har vært med på både opp- og nedturer i laksemarkedet og har lang erfaring med oppbygging, drift og utvikling av oppdrettsvirksomhet. Gåsø er største aksjonær i det børsnoterte selskapet Norwegian Royal Salomon (NRS) og eier via selskapet Gåsø Næringsutvikling litt over 15 prosent av aksjene. Han eier også Frøy-Gruppen som holder til på Frøya utenfor Trondheim og har fokus på eiendom, marin og maritim virksomhet. Årets oppgang i formue skyldes at aksjekursen på NRS har steget med ca. 20 prosent det siste året.

Sist oppdatert: 20. september 2018

2,40 mrd
Nettoformue 2018
1,80 mrd
Nettoformue 2017
+33%
Endring i formue
1961
Født
Sjømat
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Norway Royal Salmon
Frøy Rederi

Helge Gåsø