KapitalIndeks

Helge Arvid MøgsterVia konsernet Laco sitter Møgster-familien fra Austevoll – direkte og indirekte – med kontrollen i de tre børsnoterte selskapene DOF, Austevoll Seafood og Lerøy. Familiens formue vokser betydelig siden i fjor, mesteparten er drevet av at verdiene i Austevoll Seafood vokser med hele 40 prosent siden sist denne listen ble publisert. Investeringen i DOF er derimot noe ned, men lysere utsikter i offshore-markedet fremover kan være med på å gi familien enda en toppnotering neste år.

Sist oppdatert: 20. september 2018

5,90 mrd
Nettoformue 2018
4,35 mrd
Nettoformue 2017
+36%
Endring i formue
1953
Født
Sjømat
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Laco
DOF
Austevoll Seafood
Lerøy

Helge Arvid Møgster