KapitalIndeks

Helge Arvid MøgsterMøgster-familien sitter via konsernet Laco – direkte og indirekte – med kontrollen i tre børsnoterte selskaper: DOF, Austevoll Seafood og Lerøy. Aksjonærlisten består i dag av gründer Helge Arvid og fire barn, samt hans søsken Kari, Cissel, Alf Rune og Patrick. I tillegg har arvingene etter bror og medgründer Ole Rasmus, enken June og datteren Lill Maren, store poster. Formuen til slektningene barberes noe i år, hvilket i all hovedsak skyldes tøffe tider i offshore.

Sist oppdatert: 26. september 2019

5,00 mrd
Nettoformue 2019
5,90 mrd
Nettoformue 2018
-15%
Endring i formue
1953
Født
Sjømat
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Laco
DOF
Austevoll Seafood
Lerøy

Helge Arvid Møgster