KapitalIndeks

Helene OdfjellMens de London-baserte søstrene Helene og Marianne Odfjell arvet Odfjell Drilling, arvet broren Johan Odvar Odfjell kjemikalierederiet Jo Tankers. Marianne solgte sine 30 prosent i riggselskapet i 2015. Det siste året har vært tungt, med kursfall for Odfjell Drilling på rundt 10 prosent. Johan Odvar har ikke mistet apetitten på kjemikalietank selv om han i 2016 solgte Jo Tankers til børsnoterte Stolt-Nielsen. Jo Invest har investert i et joint venture med Stolt-Nielsen, og har sammen med Jo Capital økt sin eksponering i kjemikalietank og tankterminaler ved å investere i det børsnoterte rederiet Odfjell.

Sist oppdatert: 26. september 2019

4,60 mrd
Nettoformue 2019
5,90 mrd
Nettoformue 2018
-22%
Endring i formue
1965
Født
Olje og energi
Bransje

Nevnt i 1 artikler

Norges rikeste har 380 mrd. i utlandet:

Den store skatteflukten

Verdiene på listen over Norges 400 rikeste som kontrolleres av skatteflyktninger har økt markant de siste årene. – Jeg har spart et betydelig beløp i skatt, sier den London-bosatte milliardæren Peter T. Smedvig.

11 min lesetid

Nøkkelbedrifter

Odfjell Drilling

Helene Odfjell