KapitalIndeks

Helen JuellSkipsreder Morten Wilhelm Wilhelmsen styrer egen og tre andre familiegreners formue gjennom en rekke investeringsselskaper. Fjerde generasjon, bestående av Morten, Cecilie Paus og Helen Juell, samt femte generasjons niese Hannah Wilhelmsen, får alle et stort løft i formuen. Økningen skyldes hovedsakelig store eierandeler i det børsnoterte rederiet Wilh. Wilhelmsen Holding, som det siste året har steget i verdi med ca. 50 prosent. Rikdommen og konsernet kan dateres tilbake til 1861 da Mortens oldefar, Wilhelm Wilhelmsen, startet rederiet. I dag har konsernet, med Mortens sønn Thomas i spissen, blitt en global maritim industrigruppe med kontorer i 75 land og over 21.000 ansatte.

650 mill
Nettoformue 2017
1947
Født
Shipping
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Wilh. Wilhelmsen Holding

Helen Juell