KapitalIndeks

Heidi Heggenes

Som ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor har Heggenes ansvaret for blant annet regnskap og budsjett, i tillegg til konstitusjonelle saker, sikkerhet og beredskap, samt at hun har personalansvar for de ansatte i administrasjonsavdelingen. Den juristutdannede 52-åringen var tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet.

Utdannet jurist.
Utdannelse
1965
Født
Ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor
Stilling
Offentlig sektor
Bransje

Heidi Heggenes