KapitalIndeks

Hedvig Moe Øren

Korrupsjonsjegeren fra Hardanger er tilbake i Økokrim, denne gangen som nestsjef. Da hun ledet verdipapirteamet i årene 2003-2007 kunne Økokrim vise til null henleggelser og null tap i retten for innsidesaker. Hun ble første-statsadvokat bare 31 år gammel, og har blant annet vært dommerfullmektig, aktor ved en internasjonal krigsforbryterdomstol og rådmann.

1974
Født
Assisterende Økokrim-sjef
Stilling
Jus
Bransje

Hedvig Moe Øren