KapitalIndeks

Harald MøllerFamilien Møller bykser oppover på årets liste, mye på grunn av en svært verdifull eiendomsportefølje som de eier gjennom familieselskapet Aars, tidligere har gått under radaren. Samtidig leverer familiens bilvirksomhet rekordomsetning i et år der virksomheten lanserte bildelingstjenesten Hyre og skiftet navn til Møller Mobility Group. Navneskiftet fremhever selskapets strategi om å være offensiv i møtet med fremtidens transportbehov. Foruten eiendom og bil har familien gjennom selskapet Katalysator også investert i en rekke oppstartsselskaper der de går inn som aktiv eier.

Sist oppdatert: 20. september 2018

4,10 mrd
Nettoformue 2018
2,55 mrd
Nettoformue 2017
+61%
Endring i formue
1958
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 1 artikler

Øyvind Schage Førde er nytt familieoverhode for Møller’ne:

Bilarv i fanget

Da Øyvind Schage Førde (45) fikk tilbud om å videreføre arven fra oldefar – bilgründer Harald A. Møller – var han glad for at han hadde forberedt seg på et liv uten familiens penger.

11 min lesetid

Nøkkelbedrifter

Møllergruppen

Harald Møller