KapitalIndeks

Harald KynningsrudHarald Kynningsrud er andregenerasjonseier i entreprenørselskapet Kynningsrud. Selskapet har godt fotfeste både i det norske og svenske entreprenørmarkedet, men ledelsen ser for seg at de i løpet av de neste årene vil oppnå høyere omsetning i Sverige enn Norge. Far Harald har overlatt sjefsstolen til sønnen Pål, men er fortsatt aktiv i driften av selskapet og sitter på alle A-aksjer. Nylig økte konsernsjef Pål sin eierandel, og eier nå ca. 37 prosent av familiebedriften.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,30 mrd
Nettoformue 2018
1,20 mrd
Nettoformue 2017
+8%
Endring i formue
1949
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Kynningsrud

Harald Kynningsrud