KapitalIndeks

Hans Rasmus AstrupHans Rasmus Astrup gav i 2013 bort mesteparten av alt han har bygget opp på blant annet skipsmeglervirksomhet til Stiftelsen som bærer hans navn. Astrup sitter i dag på en rekke eiendommer privat, og eier fremdeles rett i overkant av tre prosent av meglerhuset Astrup Fearnley.

700 mill
Nettoformue 2017
1939
Født
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Astrup Fearnley

Hans Rasmus Astrup