KapitalIndeks

Hans Petter KrohnstadFor et drøyt år siden etablerte Hans Petter Krohnstad HCH Eiendom etter å ha solgt seg ut av Søylen Eiendom. Det nye selskapet fokuserer på eiendomsutvikling i Oslo sentrum, og foreløpig består porteføljen av fire eiendommer.

Sist oppdatert: 21. september 2018

800 mill
Nettoformue 2018
725 mill
Nettoformue 2017
+10%
Endring i formue
1951
Født
eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

HPK Eiendom

Hans Petter Krohnstad