KapitalIndeks

Hans Petter KrohnstadEtter å ha solgt seg ut av partnerskapet med Carl Erik Krefting og Runar Vatne i Søylen Eiendom har Hans Petter Krohnstad satset gjennom nyoppstartede HCH Eiendom. Med over 35 års erfaring fra bransjen med hovedvekt på high-end leietagere er dagens virksomhet rettet mot eiendommer sentralt i hovedstaden. I porteføljen sitter Krohnstad på blant annet det historiske bygget i Dronningens gate 8A som i 1958 ble oppført av Astrup & Søn som deres hovedkontor.

Sist oppdatert: 26. september 2019

1,20 mrd
Nettoformue 2019
800 mill
Nettoformue 2018
+50%
Endring i formue
1951
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

HPK Eiendom

Hans Petter Krohnstad