KapitalIndeks

Hans Ole HellingSelv om familieformuen stammer fra kjøtt og slakt på 1800-tallet, er det bilimport som har drevet veksten for Helling-familiens formue de siste årene. Gjennom sitt eierskap i Rutebileiernes Standardiseringsaksjeselskap importerer og selger de biler av merket Suzuki, Isuzu, Fiat, Jeep og Alfa Romeo. Selskapet har oppnådd en solid bunnlinje på over 75 millioner tre år på rad. I tillegg er større deler av formuen nå plassert i flere verdifulle eiendommer i Drammens-området.

Sist oppdatert: 20. september 2018

950 mill
Nettoformue 2018
1,00 mrd
Nettoformue 2017
-5%
Endring i formue
1946
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Rutebileiernes Standardiseringsaksjeselskap

Hans Ole Helling