KapitalIndeks

Halvor H. HoltaSiden familiebedriften Tinfos ble solgt til franske Eramet for ni år siden har det gått i store bølgedaler for Halvor H. Holta. Finansmannen med sans for bondeyrket tjener fett på positiv utvikling i silisiummarkedet gjennom sin investering i det franske industriselskapet Eramet. Utviklingen i kraftselskapet Tinfos og gruveselskapet Nussir er derimot langt fra positiv og formuen krymper i år med 100 millioner.

Sist oppdatert: 20. september 2018

900 mill
Nettoformue 2018
1,00 mrd
Nettoformue 2017
-10%
Endring i formue
1958
Født
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Holta Invest

Halvor H. Holta