KapitalIndeks

Per Halvard StrandHardt arbeid og ekstremt god drift har gjort Per Strand-gruppen til en av de største og mest lønnsomme byggevareaktørene i Norge. En epoke er nå over når Per Strand selger sine 13 byggevarehus til Optimera for en ukjent sum. Ryktene sier at salgssummen skal plasseres i finansielle papirer og eiendom, og det blir spennende å se om harstadværingen kan lykkes like godt på nye arenaer. Allerede i dag har Strand betydelige midler investert i eiendom og obligasjoner.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,35 mrd
Nettoformue 2018
1,20 mrd
Nettoformue 2017
+13%
Endring i formue
1946
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

PRS Holding

Per Halvard Strand