KapitalIndeks

Halle Ragnar SivertsenI 2017 ble det kjent at sjøtransportkonsernet NTS inngikk en avtale om å kjøpe samtlige aksjer i oppdrettsselskapet Midt-Norsk Havbruk mot oppgjør i NTS-aksjer. Aksjekursen til NTS nærmest doblet seg etter at oppkjøpet ble offentliggjort, og oppgangen har fortsatt siden. Det gir sjøtransportkonsernet en markedsverdi på fire milliarder kroner. De tidligere eierne av Midt-Norsk Havbruk, og nå største aksjonærene i NTS, Nils Martin Williksen og Halle Ragnar Sivertsen, øker dermed formuen ytterligere og runder begge milliarden.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,05 mrd
Nettoformue 2018
825 mill
Nettoformue 2017
+27%
Endring i formue
1958
Født
Sjømat
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Midt-Norsk Havbruk
NTS

Halle Ragnar Sivertsen