KapitalIndeks

Halgrim ThonHalgrim Thon jobbet i Olav Thon Gruppen i 31 år hvor han var administrerende direktør i børsnoterte Olav Thon Eiendomsselskap mesteparten av tiden. Halgrim sluttet i onkelens selskap i 2000 og har siden bygget opp selskapet Hathon Holding som driver eiendomsutvikling og forvaltning i Norge, Sverige og Danmark. Blant Hathons mange prosjekter finner vi et 44.000 kvadratmeter stort hotell i København deleid med Morten S. Bergesen. Hotellet, som skal leies av Scandic, får 632 rom og blir et av Københavns største.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,30 mrd
Nettoformue 2018
1,15 mrd
Nettoformue 2017
+13%
Endring i formue
1946
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Hathon Holding

Halgrim Thon