KapitalIndeks

Giske Ursin

Som direktør for Kreftregisteret leder Giske Ursin 150 ansatte som til sammen drifter et av de mest komplette helseregistrene av sitt slag i verden. Instituttet har registrert krefttilfeller i Norge siden 1952, og mottar og registrerer i dag over 100.000 kreftinnmeldinger i året. I tillegg er Kreftregisteret et viktig forskningsinstitutt. Ursin er utdannet medisiner, hun har doktorgrad i epidemiologi, hun har en omfattende vitenskapelig produksjon og jobbet tidligere som professor ved UiO.

MPH og PhD i Epidemiologi fra University of Califoria Los Angeles, cand.med. Universitetet i Bergen.
Utdannelse
1961
Født
Direktør Kreftregisteret
Stilling
Helse
Bransje

Giske Ursin