KapitalIndeks

Gerhard Meidell AlsakerSjømatkonsernet til Gerhard Meidell Alsaker, Alsaker Fjordbruk, leverte i 2017 det nest høyeste overskuddet i selskapets historie med et årsresultat på over 400 millioner. Alsaker nyter godt av høye laksepriser og gjør et byks på listen. Lakseeventyret startet han med sin far i 1986. Det som begynte med en konsesjon, har i dag vokst til 23 konsesjoner og en årlig produksjon på ca. 30.000 tonn. Alsaker Fjordbruk ligger i Tysnes kommune i Sunnhordaland og deler av overskuddet investeres i lokalsamfunnet.

Sist oppdatert: 20. september 2018

5,80 mrd
Nettoformue 2018
4,00 mrd
Nettoformue 2017
+45%
Endring i formue
1962
Født
Sjømat
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Meidell
Alsaker Fjordbruk

Gerhard Meidell Alsaker