KapitalIndeks

Geir HoveHove skilte lag med partneren Tom Rune Pedersen i 2015, hvorpå de to eiendomskongene i Bergen delte eiendomsriket mellom seg. Gjennom eiendomsselskapet Realforum fortsatte Hove å fokusere på næringseiendom og hoteller i Bergen. I eiendomsporteføljen finner vi en rekke sentrale bygårder, Zachariasbryggen som det kan argumenteres for er den best plasserte tomten i hele Bergen, og halve Hotell Norge. Sistnevnte har de siste årene vært gjennom omfattende renovering og åpnet igjen tidligere i sommer.

Sist oppdatert: 20. september 2018

3,50 mrd
Nettoformue 2018
3,40 mrd
Nettoformue 2017
+3%
Endring i formue
1960
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Realforum

Geir Hove