KapitalIndeks

Geir BergheimSnarøya-mannen har gjennom selskapet Continuum Property bygget opp en portefølje av næringslokaler med en samlet verdi på over to milliarder kroner. Kontorbyggene som er lokalisert på Lysaker utenfor Oslo genererte nærmere 100 millioner i leieinntekter i 2017, noe som er en solid oppgang fra året før. Den sterke eksponeringen mot eiendomsmarkedet i Lysaker er bakgrunnen for at Bergheim tidligere er blitt omtalt som “kongen av Lysaker”.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,05 mrd
Nettoformue 2018
1,00 mrd
Nettoformue 2017
+5%
Endring i formue
1964
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Continuum Property

Geir Bergheim