KapitalIndeks

Frode TeigenTeigen eier Egersund Group sammen med Hans Kristian Mong. Selskapet eier litt over 50 prosent av det børsnoterte Akva Group, som leverer utstyr, installasjoner og service til land og akvakulturindustrien. Investoren sitter også med store verdier i Fjord Line, hvor han er største eier med en andel på litt over 50 prosent. I fjor hadde Fjord Line et historisk godt år etter å ha slitt i en lengre periode.

Sist oppdatert: 20. september 2018

2,75 mrd
Nettoformue 2018
2,50 mrd
Nettoformue 2017
+10%
Endring i formue
1962
Født
Sjømat
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Thoresen Thai Agencies

Frode Teigen