KapitalIndeks

Fritz Thorkil RieberFamilien Rieber realiserte verdier for ca. 2,5 milliarder kroner da de solgte matvareselskapet Rieber & Søn til Orkla i 2013. Kjøpesummen ble reinvestert i blant annet eiendom og shipping gjennom investeringsselskapet Atlantis Vest. Familien gjør også direkte investeringer i selskaper i vekstfasen og har i dag en portefølje på ti selskaper der de opptrer som aktiv eier. Fjoråret innebar også salget av eiendomsselskapet Inventor Nøstet, der salgssummen ble brukt til å øke selskapets eksponering i markedsbaserte aksjer og obligasjoner.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,40 mrd
Nettoformue 2018
1,25 mrd
Nettoformue 2017
+12%
Endring i formue
1963
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Atlantis Vest
Borea Asset Management

Fritz Thorkil Rieber