KapitalIndeks

Per Frithjof AnderssenPer Frithjof Anderssen og Bjørn Anderssen overtok farens bilforretning Motor-Trade etter hans bortgang i 1962. Halvparten av bilvirksomheten ble solgt til Bertel O. Steen i 1998, mens resterende del fortsatt bevares i familien i form av å være i Per Frithjofs sønn, Frithjof Anderssens, eie. Gevinsten fra salget er hovedsakelig plassert i shipping, obligasjoner og eiendom. Til tross for et utfordrende offshoremarked og noen obligasjoner som gikk i vasken, veier en diversifisert portefølje opp for utfordringene, og trønderfamiliens formue holder seg derfor stabil.

675 mill
Nettoformue 2017
1941
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Motor-Trade

Per Frithjof Anderssen