KapitalIndeks

Francis Stückrath HayTrondheims underdog har klart å øke formuen siden debuten på Kapitals 400-liste for et år siden. Eiendomshaien har bygget opp en milliardformue gjennom holdingselskapet NordInvest. Selskapet, som har 20-års jubileum i år, driver med utvikling, utleie og salg av nærings- og boligeiendom. Det kan leses fra årsberetningen at selskapet har betydelige merverdier i fast eiendom som ikke reflekteres i regnskapene. Selskapet sitter på et førtitalls eiendommer i Trondheim og omegn. Trønderen har foruten en attraktiv næringseiendomsportefølje, også investert i hoteller. Best Western-hotellene i Trondheim har han monopol på.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,60 mrd
Nettoformue 2018
1,40 mrd
Nettoformue 2017
+14%
Endring i formue
1969
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Norinvest Eiendom

Francis Stückrath Hay