KapitalIndeks

Finn Wilhelm SinkabergSinkaberg har i over 40 år drevet med oppdrett. I dag er han sjef og største aksjonær i SinkabergHansen-konsernet der han har en eierandel på 53 prosent. Den høye lakseprisen reddet resultatet for fjoråret, etter at selskapet ble rammet av virus og tapte 20 prosent av produksjonen. Sinkaberg selv uttrykte at viruset var ekstraordinært og at inneværende år bør normalisere seg mot utviklingen vi har sett tidligere. Selskapet har i dag 220 ansatte og rundet i 2017 en omsetning på 1,7 milliarder kroner.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,25 mrd
Nettoformue 2018
1,10 mrd
Nettoformue 2017
+14%
Endring i formue
1951
Født
Sjømat
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Sinkaberg-Hansen

Finn Wilhelm Sinkaberg