KapitalIndeks

Espen Galtung DøsvigDøsvig er fjerde generasjonen som styrer det familieeide selskapet EGD. Selskapet startet opp som et tekstilselskap, men har siden 1990-tallet vendt fokuset mot eiendom og shipping. Med flere langsiktige leiekontrakter opplever eiendomsvirksomheten stabile resultater, mens shippingvirksomheten er eksponert for et fortsatt krevende marked. De siste årene har EGD også investert i flere spennende lokale selskaper, deriblant konsertarrangøren Bergen Live. Døsvig har utover dette gjort en rekke investeringer for å støtte det bergenske kunst- og kulturliv, noe som synliggjør hans sterke kulturinteresse.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,35 mrd
Nettoformue 2018
1,15 mrd
Nettoformue 2017
+17%
Endring i formue
1972
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

EGD

Espen Galtung Døsvig