KapitalIndeks

Erik Tømmeraas VeibyKongsvinger-mannen arvet store verdier i bygg- og anleggsrelatert virksomhet på hjemstedet som han har forvaltet godt. I dag nyter han godt av en betydelig eierandel i KB Gruppen, som stadig leverer knalltall, og andre lukrative virksomheter innen bygg, anlegg, betong og eiendom. På utgiftssiden står en lidenskapelig interesse for rally.

Sist oppdatert: 20. september 2018

750 mill
Nettoformue 2018
675 mill
Nettoformue 2017
+11%
Endring i formue
1963
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

ETV Invest

Erik Tømmeraas Veiby