KapitalIndeks

Erik OhrEtter nok et godt år nærmer Ohr seg milliarden. Investoren fra Kristiansund bygde seg opp en formue gjennom selskapet Finansgruppen Eiendom som han solgte seg ut av i 2012. Hovedtyngden av porteføljen er fortsatt rettet mot eiendom og eiendomsutvikling. Blant annet jobbes det med spennende eiendomsprosjekter i Trondheim, der det skal bygges leiligheter, samt i Tyrkia, hvor Ohr bygger ferieboliger.

Sist oppdatert: 20. september 2018

900 mill
Nettoformue 2018
750 mill
Nettoformue 2017
+20%
Endring i formue
1953
Født
Eiendom
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

PreTre

Erik Ohr