KapitalIndeks

Erik MustErik Must leverer nok et sterkt år på børsen. Verdien av Musts markedsbaserte aksjer og aksjefond stiger med omkring en halv milliard fra fjoråret og beløper seg nå til 4,5 milliarder. Must er hovedaksjonær i kraftselskapet Arendals Fossekompani som delte ut ekstraordinært utbytte etter salget av lysprodusenten Glamox. I tillegg er Must storeier i forlaget Gyldendal som viser positiv verdiutvikling. Must har også investert i en rekke teknologiske oppstartsbedrifter, deriblant norske Convertelligence som ved hjelp av kunstig intelligens utvikler såkalte ‟chatbots”.

Sist oppdatert: 20. september 2018

6,40 mrd
Nettoformue 2018
5,30 mrd
Nettoformue 2017
+21%
Endring i formue
1943
Født
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Erik Must AS

Erik Must