KapitalIndeks

Erik JølbergErik Jølberg er grunnlegger og eneeier i TESS som leverer slanger og utstyr til en rekke ulike bransjer. Leveranser til oljenæringen, som utgjør en tredjedel av omsetningen, er selskapets viktigste segment, men selskapet har ekspandert til andre bransjer som maritim sektor og landbruk etter forrige store oljeprisfall.

Sist oppdatert: 20. september 2018

975 mill
Nettoformue 2018
750 mill
Nettoformue 2017
+30%
Endring i formue
1942
Født
Industri
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Tess

Erik Jølberg