KapitalIndeks

Erik Gunnar BraathenDen tidligere administrerende direktøren i flyselskapet Braathens forvalter sin formue gjennom investeringsselskapet Sayonara. Til tross for et uheldig kursfall i selskapets største børsnoterte investering, Protector Forsikring, har en positiv utvikling i øvrige investeringer ført til stabil utvikling av formuen. I tillegg til verdiene i investeringsselskapet eier Braathen en av hovedstadens flotteste eiendommer, beliggende i Strømstangveien på Snarøya med 16,2 mål og privat strandlinje.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,20 mrd
Nettoformue 2018
1,20 mrd
Nettoformue 2017
1955
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Braathen Eiendom

Erik Gunnar Braathen