KapitalIndeks

Erik BakkejordTeknologieventyret som spiller seg ut i Intility kommer klart til syne ved en bred formuesøkning for far og sønn Bakkejord. Selskapets gründer og styreleder, Erik Bakkejord, er fortsatt hovedaksjonær i selskapet, hvor faren, Edvard Bakkejord, også har betydelige eierinteresser. Intility klarer kunststykket å vokse kraftig på topplinjen – opp eksempelvis 25 prosent fra 2016 til 2017 – mens driftsresultatet i samme periode stiger med rundt 70 prosent. Edvard kontrollerer en ikke ubetydelig eiendomsportefølje gjennom selskapet Tellus Eiendom, der den bokførte egenkapitalen de to siste årene har steget med over 50 prosent.

Sist oppdatert: 20. september 2018

800 mill
Nettoformue 2018
700 mill
Nettoformue 2017
+14%
Endring i formue
1971
Født
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Intility
Tellus

Erik Bakkejord