KapitalIndeks

Emil AubertFormuen til Aubert-familien kan spores helt tilbake til industribyggingen i Skiensområdet på slutten av 1800-tallet. Pengene forvaltes i dag via investeringsselskapet Aubert Invest. Selskapet eier en diversifisert portefølje av noterte og unoterte aksjer, obligasjoner, kontanter og industriselskapet Holta & Co.

Sist oppdatert: 26. september 2019

900 mill
Nettoformue 2019
900 mill
Nettoformue 2018
1930
Født
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Aubert Invest
Holta & Co

Emil Aubert