KapitalIndeks

Elna-Kathrine GriegEtter nok et godt år passerer Grieg-familiens totale formue ti milliarder kroner. Familien, som historisk har vært mest eksponert mot shipping, har nå majoriteten av formuen plassert i det børsnoterte oppdrettsselskapet Grieg Seafood. En kursoppgang på nesten 30 prosent det siste året er den største bidragsyteren til oppgangen i verdianslaget. I tillegg til oppdrett har familien pengene plassert i shipping, eiendom og verdipapirer. Per Grieg jr. er også største aksjonær i det børsnoterte selskapet Gaming Innovation Group.

Sist oppdatert: 20. september 2018

2,10 mrd
Nettoformue 2018
1,70 mrd
Nettoformue 2017
+24%
Endring i formue
1967
Født
Sjømat
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Grieg Shipping Group
Grieg International

Elna-Kathrine Grieg