KapitalIndeks

Elisabeth Stenwig

Advokaten sitter til daglig i ledergruppen hos Regjeringsadvokaten, som har som hovedoppgave å føre rettssaker på vegne av staten. Samt gi uttalelser om juridiske spørsmål. Stenwig er i tillegg oppnevnt som særskilt megler for lønnsoppgjørene hvor hun bistår riksmeglingsmannen.

Jurist
Utdannelse
1953
Født
Advokat i ledergruppen til Regjeringsadvokaten. Særskilt oppnevnt mekler
Stilling
Jus
Bransje

Elisabeth Stenwig