KapitalIndeks

Elisabeth Grieg

Sammen med sine tre søsken styrer Grieg de mange ulike virksomhetene innen Grieg Gruppen. Hun selv har det daglige ansvaret for den relativt lille virksomheten Grieg International, men hun sitter også i styret til morsel-skapet Grieg Maturitas og i en rekke andre av selskapene i familiekonsernet. Grieg er også en svært aktiv røst i den offentlige debatten om kvinner i næringslivet, og engasjert i et mektig kvinnenettverk.

Etter nok et godt år passerer Grieg-familiens totale formue ti milliarder kroner. Familien, som historisk har vært mest eksponert mot shipping, har nå majoriteten av formuen plassert i det børsnoterte oppdrettsselskapet Grieg Seafood. En kursoppgang på nesten 30 prosent det siste året er den største bidragsyteren til oppgangen i verdianslaget. I tillegg til oppdrett har familien pengene plassert i shipping, eiendom og verdipapirer. Per Grieg jr. er også største aksjonær i det børsnoterte selskapet Gaming Innovation Group.

Sist oppdatert: 15. may 2019

2,10 mrd
Nettoformue 2018
1,70 mrd
Nettoformue 2017
+24%
Endring i formue
Utdannet fysiker og har bakgrunn fra Høgskolen i Oslo, Handelshøyskolen BI, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo
Utdannelse
1959
Født
Medeier i Grieg Gruppen
Stilling
Sjømat
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Grieg Shipping Group
Grieg International

Elisabeth Grieg