KapitalIndeks

Elisabeth Grieg

Sammen med sine tre søsken styrer Grieg de mange ulike virksomhetene innen Grieg Gruppen. Hun selv har det daglige ansvaret for den relativt lille virksomheten Grieg International, men hun sitter også i styret til morsel-skapet Grieg Maturitas og i en rekke andre av selskapene i familiekonsernet. Grieg er også en svært aktiv røst i den offentlige debatten om kvinner i næringslivet, og engasjert i et mektig kvinnenettverk.

De fire søsknene i Grieg-familien fortsetter å få verdiene til å yngle i sine felleskontrollerte virksomheter. Grieg Seafood har for lengst passert shipping som familiens største posisjon og teller i dag det mangedobbelte i verdi av det som tidligere har vært familiens kjernevirksomhet. Utenom investeringene i oppdrett og shipping har familien plassert penger i sentrale eiendommer i Bergen og verdipapirer.

Sist oppdatert: 26. september 2019

2,25 mrd
Nettoformue 2019
2,10 mrd
Nettoformue 2018
+7%
Endring i formue
Utdannet fysiker og har bakgrunn fra Høgskolen i Oslo, Handelshøyskolen BI, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo
Utdannelse
1959
Født
Medeier i Grieg Gruppen
Stilling
Sjømat
Bransje

Nevnt i 1 artikler

Min tid: Elisabeth Grieg (60)

Reder i tidsnød

Skipsreder Elisabeth Grieg kan bli irritert om møter trekker ut fordi folk ikke stiller forberedt. Hun mener tiden er knapp for å få på plass viktige endringer både i skipsindustrien og i verden.

8 min lesetid

Nøkkelbedrifter

Grieg Shipping Group
Grieg International

Elisabeth Grieg