KapitalIndeks

Elisabeth Berge

Som ung NHH-student på 1970-tallet var Elisabeth Berge aktiv i den grønne pol. Siden brøytet hun vei for kvinner inn i den forgubbede oljebransjen, og i dag er hun hele Norges oljedronning. Departementsråden har det øverste administrative ansvaret for forvaltningen av våre enorme oljeressurser og de milliarder av kroner dette innebærer. Berge har fra tidligere konserndirektørerfaring fra Statoil.

Sist oppdatert: 15. may 2019

Utdannet som siviløkonom fra NHH.
Utdannelse
1954
Født
Dep.råd i Olje- og energidepartementet
Stilling
Offentlig sektor
Bransje

Elisabeth Berge