KapitalIndeks

Eli Telhaug

Departementsråd Eli Telhaug leder Arbeids- og sosialdepartementet på vegne av statsråden, og har det overordnede ansvaret for både Nav, Arbeidstilsynet, Riksmekleren og Statens Pensjonskasse. Telhaug sies å ha solid innsikt i administrativ ledelse, samt god forståelse av de ulike prosessene i departementet. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og har lang fartstid som byråkrat i forskjellige departementer.

Sist oppdatert: 15. may 2019

Utdannet som siviløkonom fra NHH.
Utdannelse
1962
Født
Departementsråd, Arbeids- og sosialdep.
Stilling
Offentlig sektor
Bransje

Eli Telhaug