KapitalIndeks

Eldar Sætre

Eldar Sætre har vært ansatt i Statoil siden 1980. Konserndirektør Økonomi og finans (CFO) fra oktober 2003 til desember 2010. Konserndirektør for Markedsføring, prosessering og fornybar energi fra 2011 til 2014. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

Sist oppdatert: 14. june 2018

Siviløkonom fra NHH i Bergen.
Utdannelse
1956
Født
Konsernsjef i Equinor
Stilling

Eldar Sætre