KapitalIndeks

Edvin AustbøDen medieskye investoren Edvin Austbø øker formuen med nesten 200 millioner. Solid kursoppgang i de børsnoterte selskapene Solon Eiendom og Nordic Semiconductor, der Austbø er blant de største aksjonærene, er de største bidragsyterne til oppgangen. Florø-mannen er også på eiersiden i sportsutstyrskjeden Sport Outlet, som har hatt en formidabel omsetningsvekst det siste året. Den tidligere analysesjefen i Carnegie har brukt året til å øke eksponeringen mot Oslo Børs, noe som så langt har vært en suksess.

Sist oppdatert: 20. september 2018

1,40 mrd
Nettoformue 2018
1,25 mrd
Nettoformue 2017
+12%
Endring i formue
1964
Født
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Alden

Edvin Austbø