KapitalIndeks

Dag RasmussenRasmussengruppen fikk et meget hyggelig resultat i 2017 etter å ha foretatt en betydelig økning i finansielle investeringer. Konsernet har en verdijustert egenkapital på godt over 16 milliarder kroner og gjør Rasmussen-familien til Sørlandets mest formuende. Rasmussengruppens historie går tilbake til 1936, da det ble etablert av skipsreder Einar Rasmussen. Sønnen med samme navn overtok familierederiet og ble en av Norges rikeste. Nå er generasjonsskifte underveis for andre gang, og Einar Rasmussens sønn Dag skal overta kontrollen i Rasmussengruppen. Selskapet har utviklet seg betydelig siden 1900-tallet og er i dag et diversifisert konsern med betydelige investeringer i eiendom, markedsbaserte verdipapirer og internasjonal skipsfart.

Sist oppdatert: 20. september 2018

2,55 mrd
Nettoformue 2018
2,20 mrd
Nettoformue 2017
+16%
Endring i formue
Sivilingeniør innen skipsteknikk fra NTH og innehar en M.Sc. i Shipping Trade and Finance fra City University i London.
Utdannelse
1968
Født
Konsernsjef i Rasmussengruppen
Stilling
Finans
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Rasmussengruppen

Dag Rasmussen