KapitalIndeks

Christian RingnesFjoråret var godt for eiendomsinvestoren og kunstsamleren. Hovedsatsingen i Victoria Eiendom har hatt en solid vekst det siste året. Sterk verdiutvikling her bidrar godt til for holdingselskapet til Ringnes. Etter børsnoteringen av Pandox betalte Victoria Eiendom et ekstraordinært utbytte på 144 millioner. Ringnes er fornøyd med utviklingen og ser tilbake på fjoråret som unormalt sterkt. Av balansen i Ringnes Holding kommer det frem at det er gjort ytterligere investeringer i leiligheter og tomter denne perioden.

Sist oppdatert: 20. september 2018

5,00 mrd
Nettoformue 2018
4,65 mrd
Nettoformue 2017
+8%
Endring i formue
Siviløkonom fra Universite de Lausanne, Sveits og MBA fra Harvard Business School, USA.
Utdannelse
1954
Født
Eiendomsinvestor
Stilling
Handel
Bransje

Nevnt i 0 artikler

Nøkkelbedrifter

Ringnes Holding

Christian Ringnes